Pěčín v encyklopedii Wikipedia

Jako aktivní účastník tvorby české verze celosvětové encyklopedie Wikipedia jsem pod jménem

Wikipedista: Jedlickak

vytvořil encyklopedický článek (heslo) s názvem

Obec Pěčín u Rychnova n.K.


jehož součástí je kromě jiného i popis současné historie a progresivních výsledků naší obce Pěčín u Rychnova nad Kněžnou
vycházející především z aktivní práce současného zastupitelstva obce.

Pěčínská současnost

Územní plán a regionální rozvoj

V říjnu.2007 bylo odsouhlaseno a zahájeno zpracování územního plánu na území s ochranou přírody a krajiny v obci Pěčín, vyplývající ze zákonů č. 114/1992 Sb. a č. 254/2001 Sb. o ochraně přírody a krajiny a o vodách a chráněných oblastech přirozené akumulace vod. Dohodou o veřejných zakázkách bylo zadáno zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy pro obnovu katastru nemovitostí (1377 hektarů). Předpokládaná cena 7650000 CZK s dokončením 31.10.2010

Vodovod a kanalizace

Pěčín patřil k obcím, v nichž měly být postaveny velké přehrady k akumulaci pitné vody. V prosinci roku 2006 došlo však k naplnění přání iniciativy „Stop přehradě“. Na základě dohody ministerstva zemědělství s ministerstvem životního prostředí bylo rozhodnuto o zrušení plánů na stavby dvou set přehrad v ČR. Iniciátoři akce „Stop přehradě“ to komentovali slovy: „Přehrady nebudou, zvítězil rozum“. V obci Pěčín prozatím problémy s pitou vodou nejsou. Naprostá většina obytných domů, chalup i chat je připojena k veřejnému vodovodu. Existuje také ještě řada soukromých studní s dobrou pitnou vodou. Byla provedena částečná regulace obecního potoka. Zůstává však ještě náročný úkol vybudovat veřejnou kanalizační sít s čističkou odpadních vod. Prozatím je situace řešena odčerpáváním a s odvozem obsahů žump a budováním septiků s vsakováním.

Doprava

V létech 2006 a 2007 došlo v obci k úplné rekonstrukci obou hlavních silničních tahů II/310 a II/319 procházejících obcí na silnicích z Kameničné do Pěčína a z Rokytnice v Orlických horách do Javornice. Rekonstruovány byly i všechny stavby na těchto silnicích (mosty, svodidla, chodníky, příkopy apod.). Následně došlo i k pokrytí nejužívanějších obecních cest živičným povrchem. Doprava obyvatel je zajištěna prostřednictvím železnice a autobusy.

Elektřina, rozhlas, komunikační spoje

Obec je pokryta rozvodem elektrické energie a stále v ní ještě funguje místní rozhlas. V budově obecního úřadu (bývalé mlékárně) je pošta, před budovou je funkční telefonní automat na mince. Celé území obce je dobře pokryto signálem T-Mobile a Oskar a částečně Eurotel. Zvětšuje se i počet příjemců internetu.

Vzdělávání, sociálně-zdravotní zabezpečení, kultura a sport

V obci je mateřská i základní škola, na II. stupeň žáci dojíždějí do Slatiny nad Zdobnicí. Lékař v obci není. Pacienti dojíždějí do Rokytnice v Orl.horách nebo do Slatiny. Společenské organizace (Ženy, Sokol, hasiči) pořádají v hostinci „U Rykrů“ různé zábavy, dětské karnevaly a další kulturní akce. K tradičním oblíbeným sportovním akcím patří pochod rodičů s dětmi s názvem „Ťap, ťap“ a různé kolektivní sportovní akce pořádané Sokolem. Dne 20.10.2007 bylo naproti budově obecního úřadu dokončeno a slavnostně otevřeno nově rekonstruované víceúčelové hřiště.

Obchody, pohostinství, podnikatelé a služby

Prodejna potravin a smíšeného zboží je na hlavní křižovatce. Naproti ní je tradiční hostinec „U Urbanů“. V budově obecního úřadu bylo nově zřízeno pohostinství „U rychtáře“. V poslední době vznikla řada drobných soukromých podniků nabízejících různé služby (stavebnictví-ing.Urban, zahradní-ing.Janovec, chov koní-Svobodovi, autoopravy-Dostál, autoklempířství-Kolár pneuservis-Grunda, vodoinstalatérství-Papáček, www prezentace-Görnerová). Ubytování zajišťují majitelé chalup a chat (Chalupa Hanička, Janovcova, Holý a další). Obec zajišťuje pravidelný svoz plastů, papíru, textilu a sběr nebezpečného a objemného odpadu.

Památkové objekty, ochrana přírody a památek

V roce 1969 byly Orlické hory, včetně Pěčína, vyhlášeny chráněnou krajinnou oblastí. Obec pečuje o celou řadu památkových objektů. Nově zřídila parčík s pamětní deskou malíře Jana Trampoty. V posledních letech zajistila opravu a rekonstrukci kostela a hřbitova a zabezpečila „Řád veřejného pohřebiště“.

Image
Obecní úřad - pošta - pohostinství "U rychtáře"

Image
Nové víceúčelové hřiště u nové silnice

Image
Rekonstrukce kostela a hřbitova

Image
Úpravy prostředí pomníku padlých


Image
Hlavní křižovatka nových silnic u restaurace "U Urbanů"

Image
Úpravy místních komunikací - nová bytová výstavba

Image
Pamětní deka akademického sochaře Leoše Kubíčka

Image
Pamětní deska malíře Orlických hor Jana Trampoty

Image
Nově rekonstruovaný most přes řeku Zdobnici

Image
Pamětní deska na skále před mostem

Image
Pamětní kamenná deska uprostřed mostu

Image
Označení přemostětí řeky Zdobnice před mostem