Image

KRÁSNÉ MÍSTNÍ PARTIE
krásné výhledy, malebná seskupení, čisté lesy a bystřiny


Výběr ze zajímavostí, zachycených obecním kronikářem panem učitelem Krčmářem
v jeho vlastivědném popisu pod názvem
Obec Pěčín v Orlických horáchKrásné místní partie:
Image Návrat na úvodní stránku Image

 Pěčín a  jeho nejbližší  okolí vyniká přírodními  krásami  vlastními jen  orlickému Podhoří. 
Jsou zde Orlické hory  v malém vydání. 
Naše údolí, vrchy, stráně, lesní zákoutí a skalnaté srázy působí prostým kouzlem své poesie
a přece jsou tak milé, útulné a vznešené ve  své  prostotě.
Táhlý, mírně zvlněný a poměrně stejně vysoký hřbet pohraničních hor pokrytý smrkovým hvozdem zvedá se v bezprostřední blízkosti Pěčína. Zabíhá nižšími, z části v pole zdělanými rozsochami k jihu a jihovýchodu tvoře tak četná zákoutí a úžlabiny, jimiž se šumotem ženou se proudy horských bystřin. Do zpěněných jejich vln spadají omšené skalky í strmé stěny  a mezi lesy rozhozeny  jsou  pohorské dědiny bělající se svými zdmi a štíty v zeleni smrků a bučin.
Okénka chatek do dálky září ohněm odrážejícího se slunka,  a osamělé,  štíhlé kostelní vížky jakoby  kynuly na pozdrav poutníku  ubírajícímu se do  lesnatýcb výšin, kde králem  pěvcem je drozd, vršák a kos.
Horní část Pěčína s domky stupňovitě rozhozenými a bělavými štíty se pyšnícími,
v plném kouzlu objeví se pozorovateli od lípy, rostoucí poblíž č. 200. při staré cestě slatinské.
O něco níže s téže cesty pokocháš se pohledem na dolní část s hlubokým, jakoby uzavřeným údolím,
po jehož bocích hadovitě se vine silnice k nedalekému Přímu.
Statečky tyčí se jako tvrze na kopcích,  drobné domky choulí se na dně údolí a mezi nimi všude plno zeleně bříz, jasanů, olší a javorů.
Na střední část obce se školou a kostelem je krásný pohled od č. 202.,  ležícím při silnici slatinské neb od  Okresní skály. 
Celkový pohled  zjeví se v  plné kráse buď od č. 167.,  kde silnice  přímská dostupuje  nejvyššího  bodu
neb opět s opačné strany od č. 156. neb 75.
Se silnice u č. 15. očaruje Tě skvostné panoráma :
Hluboké lesnaté údolí potoka a řeky Zdobnice; slatinský kostel s pozadím mohutného Chlumu nad Něm. Rybnou.
Jinak téměř každé návrší potěší oko  pozorovatele krásnou scenerií a malebným skupením,
takže pravdu měl Mistr Trampota, když řekl, že Pěčín možno malovat  nesčetněkráte, vždy s různých stanovišť 
a vždy bude krásný !
To také vábí sem turisty í letní hosty, trampy i studentské kolonie z blízka í dáli.
Naše jásající lesy, šumné bystřiny, překrásné výhledy, čistý, ozonem nasycený horský vzduch, zářívá slunce
jsou jim milou náhradou za umořující hluk a fádní život měst.


Image Návrat na úvodní stránku Image
Image