Image

Kdo byl škpt. František Markalous
skrývaný v roce 1945 v Pěčíně?


Výběr z událostí, které zaznamenal Emil Trojan v knize Tak přísahali…vydané vOftis s. r. o.
V knize je podrobně popsán Partyzánský odboj v Orlických horách v letech 1939-1945


Image Návrat na úvodní stránku Image

Škpt. František Markalous
(krycím jménem Markrabí, později Krab) se narodil 6. listopadu 1896 v Ostřešanech okres Pardubice.
V době okupace pracoval na Okresním úřadu v Žamberku.
Společně s pplk. Gakšem a por. Hýblem zorganizovali nejpočetnější a nejaktivnější ilegální odbojové skupiny
ve východních Čechách.
Velitelem praporu ZE (soudní okres Žamberk) odbojové skupiny CH byl jmenován pplk. Gakšem 23. března 1944. Okamžitě po svém jmenování začal s organizací praporu. Vypracoval jeho rámec a zařadil známé důstojníky na příslušná velitelská místa.
V důsledku zatýkání v okolí Rychnova nad Kněžnou na podzim 1944 ve spolupráci s pplk. Gakšem zajistil úkryt paravýsadku Barium z Anglie Velkého a Malého Josefa s vysílačkou Marta.
V lednu 1945 po zatčení obou parašutistů byl na něho vydán zatykač.
Skrýval se v Pěčíně. Nejdříve krátce Na Hradčanech v domě pana Josefa Hermana,
později na samotě V Dole v domě čp. 119 v rodině Karla Jedličky.
Dne 5. května 1945 v revolučních dnech se aktivně zúčastnil odzbrojování Němců a udržení klidu v Žamberku.
Se zástupci německé posádky ve městě sjednal příměří s určitými zárukami z obou stran a klid zbraní,
který platil pro celý okres Žamberk mezi jednotkami německé armády a jednotkami partyzánů.
Po válce byl v hodnosti majora zástupcem velitele VÚ 2234 v Rokytnici v Orlických horách,
později byl povýšen do hodnosti plukovníka a ustaven velitelem pluku.
Poslední roky svého života prožil v Klášterci nad Orlicí a do konce svého života zůstal zcela neznámou osobností.
Zemřel 21. února 1951 v pětapadesáti letech.


Image Návrat na úvodní stránku Image
Image