Image

POPIS OBCE
poloha, velikost, hranice katastru, celkový vzhled


Výběr ze zajímavostí zachycených obecním kronikářem panem učitelem Krčmářem
v jeho vlastivědném popisu pod názvem
Obec Pěčín v Orlických horách


Poloha a velikost

Hranice katastru
a celkový vzhled


Image Návrat na úvodní stránku Image
Poloha Asi 9 km SSZ od Žamberka na křižovatce silnic vedoucích k Rokytnici, k Rychnovu, k Vamberku a k Žamberku rozkládá se obec Pěčín.
Je to osada dosti rozlehlá, neboť katastr její měří 14 km čtverečných
a dle sčítání z roku 1930 má 901 obyvatel, z nichž je 852 Čechů a 49 Němců.
Obytných stavení je 234.
Hranice katastru a celkový vzhled:

Image
Pohled na střed obce se školou a kostelem - 1995VSTUP
do oficiálních stránek obcePěčín sousedí na SV s městem Rokytnicí, na V s Rokytnicí Dolní a s Kunvaldem,  na J s Kameničnou a se  Slatinou, 
na Z s Javornicí - Přímem a s Bělou, na S s Nebeskou Rybnou (Popelov, Hamernice).
 
Hranice běží od řeky Ríčky v Hamernici podél vozové cesty a silnice rybensko-rokytnické k hostinci „Na špici“
a k městskému hřbitovu rokytnickému, podél  vozové cesty k potoku u Suché, přes Pláň  vedle panského lesa opět k potoku a po  něm až pod Fořtovu louku. Odtud lesem ke Královské cestě; po ní k polím nazvaným Konventy, okrajem slatinského  lesa k  Trejtnarově  skalce  a poblíž Borovinky  přes  t.  zv. Rajčůru až nad silnící slatinskou.  U Borečků zabíhá hluboce
do katastru  slatinského až  k lesu Ovčáru,  pak  jde vedle  lesa k Velké Obci, přes  trať k Obecnímu potoku a  po něm
k řece Zdobnici. Hraníce jde dále středem  řeky ke  Plačtivé skále,  pak po  Říčce k  Hamernicí  a k vozové cestě nad Divíškovým mlýnem, za posledním pěčínským lesíkem.
 
Nejzápadnějším místem je louka za mlýnem Zdobnice řečeným, 16° 23' 6" východně od Greenvíche,  nejvýchodnějším Fořtova louka v Suché, 16° 28', nejjižnějším bod na Královské cestě poblíž myslivny v Suché, kde stýkají se hranice Pěčína, Kameničné a Slatiny, 50°  8' 2" sev. šířky a nejsevernějším ohyb Říčky nedaleko dolního mlýna v Hamernici,
50° l0' 46" severní šířky.


Image
Katastr obce Pěčína - 1936

Image
Škola s kostelem - staré centrum obce - 1995


Image
Pohled na Pěčín od bývalého lomu - 1936

Image
Pohled na horní část obce - 1936Domky roztroušeny jsou v údolí potoka,  po  přilehlých stráních a plochých návrších.
Mile vyhlížejí ze směsi zeleně do romantického údolí,
je jich všude plno; i na srázné stráně a na skály je přilepili, takže leckde podobají se dávným tvrzím. 
Některé  oddělily se od vlastní  vsi  a ukryly  se  v lesních zákoutích a pod svahy  kopců,  tvoříce tak odlehlé samoty. Stavěny jsou prostým domácím slohem ze dřeva, opuky i z cihel, a střechy jejich, kryté šindelem, černou dehtovanou lepenkou, taškami i eternitem, činí pestrou směsicí různě seskupených obrazců prokukujících z olšoví,  březových  háječků
i  mezi  skupinami  mohutných javorů, kaštanů, jasanů, jilmů a lip.
Vzhled jejich mění se pozvolna, jak toho vyžaduje pokrok doby i dle toho, jak stoupá či klesá blahobyt jejich majitelů.   


Image Návrat na úvodní stránku Image
Image