ZÁKLADNÍ DATA O OBCI PĚČÍN
jedné z obcí
Sdružení obcí Region ORLICKÉ HORY


Data převzata z internetové stránky obce Pěčín ze souboru měst a obcí České republiky
http://mesta.obce.cz/vyhledat.asp?zuj=576620
z internetové stránky obce Pěčín ze souboru Sdružení obcí Region ORLICKÉ HORY
http://www.orlickehory.cz/hory.asp?idc=77
a z nových oficiálních internetových stránek obce Pěčín
http://www.pecin.czImage

AKTUALITY
z oficiálních stránek obce


Image
Základní informace

Image
Region Orlické hory

Image
Oficiální stránky obceImage Návrat na úvodní stránku Image

Image
Image


Poznámka autora stránky:
Uvedené statistické údaje byly převzaty zhttp://mesta.obce.cz
Obsahují neúplné a nepřesné údaje.
V obci je např. škola. Je sice jednotřídní s 1. až 3. ročníkem ZŠ, ale je.

Pěčín
Sdružení obcí Region ORLICKÉ HORY
Chráněná krajinná oblast ORLICKÉ HORY
http://www.orlickehory.cz/

Image

Image

Obec Pěčín leží na prahu Orlických hor v nadmořské výšce 500 - 560 m.
První zmínka se objevuje roku 1318, v souvislosti s hradem Pěčín.
Ten byt vybudován na skalnatém ostrohu nad levým břehem řeky Zdobnice příslušníky rodu
z Drnholce, kteří na přelomu 13. a 14. století prováděli kolonizaci území pod Orlickými horami.
K tomuto rodu patřili potomci Heřmana z Rychnova a také pražský kanovník
Hroznata, který začat organizovat panství, jehož vojenským a správním centrem
měl být hrad Pěčin.
Vstup do hradu, který byl dvoudílný, obdélníkového tvaru, se nacházel na severovýchodní straně. Tuto severovýchodní část tvořilo čtyřboké předhradí oddělené od okolního terénu
asi 13 metrů širokým příkopem.
Hrad zanikl v roce 1318, kdy byl přepaden a vypálen z důvodu sporu mezi Hroznatou
a ostatními příslušníky rodu z Drnholce.
Z hradu zůstaly jen zbytky zdí a zčásti zasypaný příkop.Image Návrat na úvodní stránku Image